Branschrekommendationer

Denna sida innehåller de branschrekommendationer som SVEFF har antagit. Förkortningarna visar för vilka sektioner dokumenten är relevanta.


Om marknadsföring av färg

Avfall

Biocider

Produktregistret

  Spackel

  Säkerhetsdatablad

  Transport av farligt gods

  Övrigt

   

  = Måleri, Me= Metall, Tr = Trä, Tf = Tryckfärg, Pu = Pulver, Bi = Billack, Li = Lim