Branschrekommendationer

Denna sida innehåller de branschrekommendationer som SVEFF har antagit. Förkortningarna visar för vilka sektioner dokumenten är relevanta.


Om marknadsföring av färg

Avfall

Biocider

Produktregistret

Spackel

Säkerhetsdatablad

Transport av farligt gods

Övrigt

 

= Måleri, Ind = Industri, Me= Industri Metall, Tr = Industri Trä, Tf = Tryckfärg, Pu = Pulver, Bi = Billack, Li = Lim, Sp = Spackel