Sveriges Färg och Lim Företagare

Olof Holmer VD, Sveff – ”Sveff är en branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför färg, lack, tryckfärg, lim, fogmassor och spackel i Sverige”

Organisationen har ca 58 medlemsföretag. Den svenska färg- och limbranschen är väl representerad inom Sveff med en marknadstäckning på ca 95%. Sveffs medlemmar står för en omsättning i tillverkningsledet på över 5 miljarder per år.

SVEFFs målsättning

  • Främja tillverkning och marknadsföring av färg, lack, tryckfärg, lim, fogmassor och spackel i Sverige
  • Verka för industrins sunda och tidsenliga utveckling
  • Tillvarata medlemmarnas intressen

Målsättningen är även att vara språkrör för SVEFFs medlemmar och representera den svenska branschen för tillverkning och marknadsföring av färg, lack, tryckfärg, lim, fogmassor och spackel. Att säkerställa att handel och tillverkning sker på justa villkor och att det finns kunskap och förståelse för europeisk och svensk teknisk inriktning och lagstiftningsfrågor som påverkar vår bransch så att vi kan initiera, påverka och delta i utvecklingen av regler.