Ansökningshandlingar

För att bli medlem ska företagets ansökan behandlas av SVEFFs styrelse vid ett styrelsemöte. Styrelsen har normalt två möten per år, maj och november.

Medlemmar i SVEFF betalar en årsavgift som har en fast del och en rörlig del som är kopplad till omsättning hos företaget.

Välkommen att kontakta kansliet för mer information!