Kontaktuppgifter

Kansliets adress: Storgatan 19, Box 5501, 114 85 Stockholm

Telefon: +46-8-783 82 40

 

DSC_2131.JPG

Olof Holmer

Vd för Sveriges Färg och Lim Företagare. Ansvarig för Styrelsen, Målerisektionen, Industrisektionen, SFL och Arvid Lindgrens Fond.

Tel: 08-783 82 43

Epost: olof.holmer@ktf.se


Lorena Costa

Assistent på Sveriges Färg och Lim Företagare. Ansvarig för administration och för vår- och höstmöten samt andra konferenser.

Tel: 08-783 82 41
Epost: lorena.costa@ktf.se


Anna Melvås

Ansvarig för Miljöutskottet och Standardiseringskommittén. Arbetar med regulatoriska frågor för branschen t.ex. remisshantering och kontakter med nationella myndigheter.

Tel: 08-783 82 49

Epost: anna.melvas@ktf.se

Henrik Jansson

Ansvarig för Limsektionen, Tryckfärgssektionen, Billacksektionen och Antifoulinggruppen. Huvudansvarig för byggfrågor.

Tel: 08-783 82 44

Epost: henrik.jansson@ktf.se


Emma Jansson

Ansvarig för REACH och CLP och MVM-gruppen (Märkning, Säkerhetsdatablad, Miljödeklarationer), Industrigolvsektionen och Spackelsektionen, hemsida, nyhetsbrev och statistik.

Tel: 08-783 82 48
Epost: emma.jansson@ktf.se

Pär Svahnberg

Konsulterad som kansliets säkerhetsrådgivare. Ansvarig för kontakter med myndigheter och europeiska branschföreningen i frågor som rör transport av farligt gods. Sammankallande i Transport- och Emballagekommittén.

Tel: 0730-62 69 62

Epost: par.svahnberg@toxintelligence.se