SVEFF Nyheter

Om SVEFF - Sveriges Färg och Lim Företagare

Sveriges Färg och Lim Företagare, SVEFF, är branschorganisationen för företag som tillverkar, importerar och saluför färg, lack, lim och fogmassor i Sverige. Branschorganisationen har totalt 58 medlemmar.

KTF Utbildning

KTF Utbildning är en utbildningsportal som lanseras av Kemisk Tekniska Företagen (KTF), Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien (IIH), Kosmetik- och hygienföretagen (KoHF), Svenskt Växtskydd och Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS).

Våra sektioner

Medlemmarna är organiserade i olika sektioner inom Sveff:

  • Måleri
  • Industrifärg
  • Lim
  • Sektion för fogfritt golv
  • Tryckfärg
  • Billack
  • Spackel

 

Kontaktuppgifter

Kansliets adress: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 5501, 114 85 Stockholm

Telefon: +46-8-783 82 40