SVEFF nyheter

Om SVEFF - Sveriges Färg och Lim Företagare

SVEFF_logo_tagline.png

Vi skapar en plattform för våra medlemsföretag att utbyta goda erfarenheter och agera tillsammans för att på ett ansvarsfullt sätt främja branschen. 

KTF Utbildning

KTF Utbildning är en gemensam utbildningsportal för Kemisk Tekniska Företagen där SVEFF ingår.

Våra sektioner

Medlemmarna är organiserade i olika sektioner inom Sveff:

  • Måleri
  • Industrifärg
  • Lim
  • Fogfritt golv
  • Tryckfärg
  • Billack
  • Spackel

 

Kontaktuppgifter

Kansliets adress: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 5501, 114 85 Stockholm

Växelnummer 08 - 783 82 40