Auktorisation för fogfritt golv (AFG)

Ska du anlita ett företag för att lägga ett fogfritt golv (eller härdplastgolv som det också kallas) och vill veta vilka företag som är auktoriserade?

Är du själv intresserad av att auktorisera ditt företag?

Eller vill du bara veta mer om AFG (Auktorisation för fogfritt golv)?

All information hittar du här: www.fogfrittgolv.se

Färgbranschens granskningsman för marknadsföring (FGM)

Sveff styrelse beslutade i november 2015 att införa en granskningsman för marknadsföring inom Sveff. Detta ”i syfte att förverkliga färgbranschens ambitioner att information riktad till den svenska marknaden är förenlig med god marknadsföringsetik”

Granskningsmannen har framförallt två uppgifter:

1. Att ta fram vägledande rekommendationer i frågor av principiellt intresse för färgbranschen. Här har publicerats följande rekommendation:
Sveff Branschrekommendation om marknadsföring av garantier och lång hållbarhet och bilaga

2. Att ge rådgivning i enskilda fall, både rörande andras och företagets egen marknadsföring.

FGM lanserades på ett miniseminarium den 23 februari 2016 och informationen om FGM och marknadsföring i stort kommer på sikt utvidgas på denna hemsida.

 

FGMs stadgar kan läsas här:

Behöver du komma i kontakt med FGM:
Stefan Brandt
Lindskog Malmström Advokatbyrå
Tel: +46 70-870 68 40
E-mail: stefan.brandt@lmlaw.se

Måleribranschens våtrumskontroll (MVK)

Måleribranschens våtrumskontroll, MVK, är ett samarbete mellan Sveff och Måleriföretagen i Sverige, med syftet att leverera högkvalitativa våtrumslösningar.

Läs mer på MVKs hemsida. www.vatrumsmalning.se 

Forskning om färg och ytbehandling av trä

Linnéuniversitetet i Växjö forskar på färg och trämaterial. De håller även kurser inom trämaterial och ytbehandling.

Forskningsrapport publicerad 2017:

Utomhusexponering av ytbehandlat trä - Undersökning av trämaterialets påverkan på beständigheten hos en målad granpanel

 Artiklar om LNU:s forskning:

Industrinära träforskning” Dagens industri mars 2015

Linne sätter ljuset på ytan” Nordisk träteknik, NTT mars 2015

Kvalitetsvinster i sambandet mellan färg och trä” Affärstidningen Näringliv, Kronoberg nr 2 2015