Försäljningsstatistik

Nedan länkas till diagram över försäljning av färg på den svenska marknaden år 2004 – 2017.

Uppgifterna baseras på inrapporterade uppgifter om försäljning från Sveffs medlemmar.

Försäljning på svenska marknaden – värde/Swedish Market Sales – Value

Försäljning på svenska marknaden – volym/Swedish Market Sales – Volume