Allmän färgutbildning ALFU i Göteborg, 21-22 maj

Allmän färgutbildning ALFU i Göteborg, 21-22 maj

Hur känns dina färgkunskaper? Kom på SVEFF:s allmänna färgutbildning i Göteborg den 21-22 maj för att vässa dina kunskaper inom färg! Denna kurs ger en grundlig insikt i vad som är betydelsefullt för att uppnå önskade ytbeläggningsegenskaper. Dessutom ges information om hur onödiga reklamationer kan undvikas genom att förstå olika färgtypers uppbyggnad. Utbildningen belyser även hur olika underlag påverkar förbehandlingen, appliceringen och torkningen av färg. SVEFF via KTF Utbildning, hälsar alla intressenter i färgbranschen välkomna till denna högintressanta tvådagarsutbildning!

SVEFF vinner dom om otillbörliga miljö- och hälsopåståenden rörande färg

SVEFF vinner dom om otillbörliga miljö- och hälsopåståenden rörande färg

SVEFF har vunnit en dom i Patent- och Marknadsdomstolen gällande hälso- och miljöpåståenden om färg. I domen från den 5 april 2019 vann SVEFF på alla 23 punkter. Det innebär att personen inte kan använda den vilseledande marknadsföringen, eller liknande påståenden, för andra produkter eller andra företag i framtiden. Vite vid överträdelse av domen är beslutat till 500 000 kronor. Domen kan överklagas till 26 april 2019.

Allmän färgutbildning, ALFU, 21-22 maj i Göteborg

Allmän färgutbildning, ALFU, 21-22 maj i Göteborg

Denna innehållsrika introduktionsutbildning har genomgått en total uppdatering under 2018 och ges nu för andra gången i ny tappning. KTF Utbildning hälsar alla intressenter i färgbranschen välkomna till denna högintressanta tvådagarsutbildning i Göteborg. Kursen innehåller block om färgens beståndsdelar, färgformulering, färgens egenskaper, applikationsmetoder, färgfel och mycket mer.

Folksams färgtest saknar relevans. Sveff utmanar Folksam att ta till sig kunskap!

Folksams färgtest saknar relevans. Sveff utmanar Folksam att ta till sig kunskap!

Den 8 maj gjorde Folksam en pressrelease om att de låtit utföra ett färgtest. Det är samma typ av färgtest som de gjort de senaste 18 åren och tyvärr saknar testet praktisk relevans för konsumenterna. Folksam har bristfällig kontroll av virket och för varje omgång vinner nya tillverkare och varumärken. SVEFF ifrågasätter testet då de flesta fasader inte får märkbar påväxt ens efter 15 år.

KemI:s rapport om miljömärkning är osaklig och måste dras tillbaka

KemI:s rapport om miljömärkning är osaklig och måste dras tillbaka

KTF är förbluffade över antalet fel i rapporten Kartläggning av begränsningar av farliga ämnen i miljömärkningssystem (PM 1/18), som Kemikalieinspektionen (KemI) publicerade för en dryg månad sedan. Rapportförfattarna verkar inte ha speciellt mycket kunskap om gällande regelverk eller ens vilka regelverken är. Att KemI helt okritiskt sedan sprider denna rapport via ett tendentiöst pressmeddelande är inte acceptabelt. KTF menar att rapporten ska dras tillbaka.

Sveff kommenterar debatt om allergiframkallande ämnen i färg

Det är glädjande att Kemikalieinspektionen konstaterar att färgbranschen följer lagstiftningen gällande kraven på information om allergiframkallande ämnen i märkning och säkerhetsdatablad. Färgbranschen är mycket noga med att tillse att alla gällande regler efterföljs.

Undersökning visar att målning är den enklaste renoveringen att göra själv hemma

Färgbranschen har inom ramen för samarbetet "Allt om målning" gjort en undersökning om svenskarnas vanor kring renovering. Vid en kommande renovering hemma är det mest sannolikt att svenskarna själva skulle måla framför att tapetsera. Anledningen - det är mer enkelt, praktiskt och går snabbare att måla än att tapetsera.