Stöd till forskning och utbildning

Färgindustrin stödjer forskning och utbildning vid universitet, högskolor och institut genom sina två stiftelser: Stiftelsen Svensk Färg-och Lackforskning (SLF) och Stiftelsen Arvid Lindgrens fond för färgforskning (ALF). Stiftelserna disponerar årligen ca 100 000 SEK för utdelning.

Stiftelsen svensk Färg- och Lackforskning (SFL)

SFL tillkom 1943 och har till ändamål att främja forskning och utbildning inom ytbehandlingsområdet vid landets universitet, högskolor och institut. SFL har under senare år bl.a. gett projektanslag för bindemedelsforskning, studier av färgupplevelsens betydelse för välbefinnandet, men även resestipendier till internationella symposier.

Tidigare har SFL också bekostat utgivningen av en lärobok om färg och lack.

Stiftelsen Arvid Lindgrens Fond för Färgforskning (ALF)

ALF tillkom 1958 och har till ändamål att främja vetenskaplig undervisning eller forskning inom de områden som rör färg- och lackprodukters framställning. Stiftelsens medel ska främst användas för anskaffning av forskningsapparatur och för forskningsstipendier.

ALF har under senare år huvudsakligen gett rese- och studiestipendier till examensarbetare och doktorander.

Ansökan

Ansökan om anslag från respektive stiftelse sänds till:

Sveriges Färg och Lim Företagare
Box 5501
114 85 Stockholm

Sista datum för ansökan:

Våren – 15 april
Hösten – 15 oktober

Ladda hem broschyr om våra stiftelser