Organisation

Sektioner

Branschföreningen är indelad i olika sektioner beroende på verksamhetsområde. Sektionerna har möten ca två till fyra gånger per år. Sektionerna är:

  • Måleri
  • Industri
  • Lim
  • Fogfritt golv
  • Tryckfärg
  • Billack
  • Spackel

Arbetsgrupper

Under sektionerna finns arbetsgrupper som täcker flera verksamhetsområden. Exempel på arbetsgrupper är Miljögruppen, Transport- och emballagekommittén och MVM-gruppen (Klassificering, märkning och säkerhetsdatablad). Projektbundna arbetsgrupper tillsätts vid behov.

Kansliet – kanslisamverkan med andra branschföreningar

SVEFF är en del av ett större kansli tillsammans med några andra branschföreningar. Det gemensamma kansliet ger många samordningsvinster och det skapar också möjligheter till utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan branscherna.