SVEFF:s allmänna leveransbestämmelser

Senaste version är från november 2018.

Svensk version

Engelsk version

För medlemmar finns ytterligare information på Medlemssidorna