Sveffs allmänna leveransbestämmelser

Leveransbestämmelserna är framtagna av Sveriges Färgfabrikanters Förening och Sveriges Fog- och Limleverantörers förening gemensamt. Senaste version är från 2005.

Svensk version – stor text

Engelsk version – stor text

Svensk version – liten text

Engelsk version – liten text