Så tacklar du mögel på fasaden

Vad gör jag med missfärgade träfasader? Ska jag bygga på ett visst sätt för att undvika problem? Vad är viktigt att tänka på när jag målar? SP:s informationsskrift beskriver hur man tacklar problemen med mögel och påväxt och undviker framtida bekymmer. Skriften är finansierad av Sveff – Sveriges Färgfabrikanters Förening.

Olof Holmer, vd på Sveff, säger att skriften främst är avsedd för fackfolk som målare, färghandlare, arkitekter och föreskrivare, men att den också innehåller värdefullt vetande för villaägare som ska måla om därhemma.

– Vitsen med skriften är att den sammanfattar många års forskning och väldigt mycket kunnande på ett lättfattligt och komprimerat sätt. På bara 16 sidor får läsaren bland annat veta hur väder och klimat påverkar, liksom vikten av att måla rätt och hur man rengör beväxta ytor, säger han.

På SP finns bred vetenskaplig och praktisk kompetens inom områden som trä- och träbyggande, färg, ytkemi och mikrobiologi. Samtliga dessa har kommit till nytta under arbetet med skriften.

– Vi vill på ett enkelt sätt visa vetenskapliga fakta om mikroorganismers levnadsbetingelser och betydelse för den estetiska och funktionella påverkan på trä och färg, säger Jan Ekstedt, forskare på SP Trätek och en av författarna till skriften ”Beväxning på målade träfasader utomhus

För en fullständig beskrivning hur du ska få ett bra resultat vid utomhusmålning, läs vår skrift ”Måla_rätt_utomhus