Folksams färgtest saknar relevans. Sveff utmanar Folksam att ta till sig kunskap!

Folksams färgtest saknar relevans. Sveff utmanar Folksam att ta till sig kunskap!

Den 8 maj gjorde Folksam en pressrelease om att de låtit utföra ett färgtest. Det är samma typ av färgtest som de gjort de senaste 18 åren och tyvärr saknar testet praktisk relevans för konsumenterna.

1. Testet saknar praktisk relevans

När nu Folksam granskat sina målade paneler efter 2 år så menar de att 43 av 46 färger fallerat, i huvudsak avseende påväxt. Vi uppmanar Folksam att låta testet fortsätta även ett tredje år då de med största sannolikhet kommer se att alla färger fallerar enligt deras metod. Vi ifrågasätter relevansen av testet då de flesta fasader i verkligheten inte får märkbar påväxt ens efter 15 år, medan andra efter mycket kortare tid kan få problem oavsett färgtyp. Detta eftersom färgen bara en är faktor som påverkar påväxt vid målning utomhus.

2. För varje test vinner nya tillverkare och märken

Varje gång Folksam testat produkter är det olika märken som vinner, det beror på att testet i praktiken inte mäter någonting utan det är mest slumpen som avgör vem som vinner. Om Folksam test vore så bra, varför ändrar då vinnarna sina produkter hela tiden så att de förlorar nästa gång?

Vinnande produkter är oftast helt utmärkta, men samtidigt är det är INTE svårt att göra en produkt som är anpassad just för Folksams krav, en så kallad ”cycle beater” Det gäller mest att tillse att mögelhämmande ämnen är aktiva just de första två åren, men det är många saker som avgör vad en bra färg är för något, utöver risk för påväxt de första två åren, t.ex. vidhäftning, motstånd mot UV-ljus, böjflexibilitet, målningsbarhet, penetrationsförmåga och framförallt hållbarhet över tid.

3. Folksams påståenden om hälso- och miljöaspekter av färg är otydliga

Bedömningen av hälso- och miljöaspekter är ofullständiga, då Folksam inte kritiskt har granskat informationen i säkerhetsdatabladen. Många av SVEFFs branschanslutna och seriösa färgtillverkare, har sedan flera år själva valt att redovisa informationen om produkternas ingredienser enligt en nyare riskbedömning än den miniminivå som är enligt standard i säkerhetsdatabladen.

Färgtillverkarnas vilja och ambition att vara transparenta och tydliga är alltså orsaken till att man i Folksams test får ett sämre resultat jämfört med andra tillverkare som har valt att redovisa ingredienser endast enligt en mer övergripande standard.

4. Folksam har bristfällig kontroll av virket

En avgörande fråga för hur väl en färg presterar beror av underlaget. Är det t.ex. senvuxet eller frodvuxet? kärnved eller splint? Forskning kring detta bedrivs bland annat på Linneuniversitetet, se denna länk:

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2018/sa-valjer-man-virke-sa-att-malat-tra-haller-langre/

5. Folksam! Är ni beredda att offentligt går till botten med vetenskapen kring färg utomhus?

Vartannat eller vart tredje år kommer Folksams rapporter om dåliga färger, synbarligen lär sig färgindustrin ingenting från ett år till ett annat och vad märkligare år, när en tillverkare väl tagit fram en vinnande produkt så glömmer den tillverkaren synbarligen dess recept inför nästa test. Är det rimligt?

Folksam menar att deras tester har hög relevans för konsumenten, Sveff menar att Folksam blåser upp små skillnader i resultat som inte nödvändigtvis beror av färgens kvalitet, utan har att göra med många andra parametrar såsom väder, underlag, slump etc. Dessutom är två år inget långtidstest.

Om Folksam menar allvar med sitt intresse för påväxt på fasader. Är man då beredd att offentligt gå till botten med vetenskapen kring målning utomhus, vilka slutsatser man kan och inte kan dra av olika test?