Målare - skydda din hud

Viktigt att skydda sin hud vid yrkesmässig hantering av färg och tapetlim.

Arbetsmiljöverket har i samarbete med SVEFF, Måleriföretagen i Sverige och Målareförbundet tagit fram ett informationsmaterial om skydda sin hud vid yrkesmässig hantering av färg och tapetlim. När man arbetar med produkterna är det viktigt att använda handskar, långärmad tröja och långbyxor. Om man får stänk på huden ska man skölja av det eftersom man då får bort mer än om man bara torkar med papper.

Läs mer i vår gemensamma broschyr.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Läs mer om hudskador och hudbesvär.