Kontaktuppgifter

Besöksadress: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Postadress: Box 5501, 114 85 Stockholm

Växelnummer 08 - 783 82 40

Epost: sveff.info@ktf.se

DSC_2131.JPG

Olof Holmer

Vd för Sveriges Färg och Lim Företagare. Ansvarig för Styrelsen, Målerisektionen, Industrisektionen, SFL och Arvid Lindgrens Fond.

Tel: 070-950 70 19
Epost: olof.holmer@ktf.se

Lorena.costa14600.jpg


Lorena Costa

Assistent på Sveriges Färg och Lim Företagare. Ansvarig för administration och för vår- och höstmöten samt andra konferenser.

Tel: 070-972 81 96
Epost: lorena.costa@ktf.se


Anna Melvås

Ansvarig för Miljöutskottet och Standardiseringskommittén. Arbetar med regulatoriska frågor för branschen t.ex. remisshantering och kontakter med nationella myndigheter.

Tel: 070-894 29 46
Epost: anna.melvas@ktf.se

Henrik Jansson

Ansvarig för Limsektionen, Tryckfärgssektionen, Billacksektionen och Antifoulinggruppen. Huvudansvarig för byggfrågor.

Tel: 070-932 12 96
Epost: henrik.jansson@ktf.se


Emma Jansson

Ansvarig för REACH och CLP och MVM-gruppen (Märkning, Säkerhetsdatablad, Miljödeklarationer), Industrigolvsektionen och Spackelsektionen, hemsida, nyhetsbrev och statistik.

Tel: 070-480 52 58
Epost: emma.jansson@ktf.se

Pär Svahnberg

Konsulterad som kansliets säkerhetsrådgivare. Ansvarig för kontakter med myndigheter och europeiska branschföreningen i frågor som rör transport av farligt gods. Sammankallande i Transport- och Emballagekommittén.

Tel: 073-062 69 62
Epost: par.svahnberg@toxintelligence.se