Kontaktuppgifter

Besöksadress: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Postadress: Box 5501, 114 85 Stockholm

Växelnummer 08 - 783 82 40

Epost: sveff.info@ktf.se

DSC_2131.JPG

Olof Holmer

Vd för Sveriges Färg och Lim Företagare. Ansvarig för Styrelsen, Målerisektionen, Industrisektionen, SFL och Arvid Lindgrens Fond.

Tel: 070-950 70 19
Epost: olof.holmer@ktf.se

Lorena_small.jpg


Lorena Costa

Assistent på Sveriges Färg och Lim Företagare. Ansvarig för administration och för vår- och höstmöten samt andra konferenser.

Tel: 070-972 81 96
Epost: lorena.costa@ktf.se


Anna Melvås

Ansvarig för Miljögruppen och Standardiseringskommittén. Arbetar med regulatoriska frågor för branschen t.ex. remisshantering och kontakter med nationella myndigheter.

Tel: 070-894 29 46
Epost: anna.melvas@ktf.se

Henrik Jansson

Ansvarig för Limsektionen, Tryckfärgssektionen, Billacksektionen och Antifoulinggruppen, hemsida och nyhetsbrev. Huvudansvarig för byggfrågor.

Tel: 070-932 12 96
Epost: henrik.jansson@ktf.se


Emma Jansson

Ansvarig för REACH, Regler för säkerhetsdatablad och klassificering och märkning av kemiska produkter, Sektionen för fogfritt golv, Spackelsektionen och statistik.

Tel: 070-480 52 58
Epost: emma.jansson@ktf.se

Pär Svahnberg

Konsulterad som kansliets säkerhetsrådgivare. Ansvarig för kontakter med myndigheter och europeiska branschföreningen i frågor som rör transport av farligt gods. Sammankallande i Transport- och Emballagekommittén.

Tel: 073-062 69 62
Epost: par.svahnberg@toxintelligence.se

 

Josefine_small.jpg

Josefine Nord

Ekonomiansvarig för kansliets branschföreningar.

Tel: 070-494 85 06
Epost: josefine.nord@ktf.se

Kerstin_small.jpg

Kerstin Sedendahl

Ansvarig för Måleribranschens kontroll för våtrumsmålning (MVK) och Auktorisation för fogfritt golv (AFG)

Tel: 070-637 57 07
Epost: kerstin.sedendahl@ktf.se