Utbildning

Skärpta krav för arbete med målarfärger

Arbetsmiljöverkets uppdaterade föreskrift om kemiska arbetmiljörisker har tillsammans med några artiklar i Målarnas tidning gett upphov till förvirring och man kunnat förledas att tro att det krävs särskild utbildning med intyg och läkarundersökning vid användning av vanliga målarfärger. Det stämmer inte. Däremot behövs bättre och dokumenterade riskbedömningar och arbetsgivaren måste se till att målarna är informerade om risker och att den skyddutrustning som anvisas i säkerhetsdatabladen också används.

Vårens utbildningsprogram färdigt

I vår anordnar kansliet fem intressanta utbildningar. Den som vill ta del av nyheterna i ADR-S 2015, få en orientering om CLP, gå en snabb intensivkurs i praktisk toxikologi, fördjupa sig i transportregelverken för väg och/eller sjö eller vill veta mer om vad som gäller för säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier är varmt välkommen till våra utbildningar.

Läs mer här