Diplomkurs för färg och lack hösten 2019

En sexdagars utbildning för dig som vill djupdyka in i färgens värld. Särskilt lämpade är formulerare av färg eller lack och R&D-personal  inom färgbranschen.  Deltagarna ska efter utbildningen känna sig bekväma med att hantera avancerade frågor som berör färg.

Färg är tekniskt sätt en komplicerad kemisk produkt. För att förstå reklamationer och färgproblem är det viktigt att ha god kunskap om färgens minsta beståndsdelar och hur de interagerar i ett makroperspektiv. Denna utbildning följer därför en logisk ordning där kursen börjar med att förklara färgens uppbyggnad och tillverkning, till att vidare djupdyka i analyser och kvalitetsgranskning. Fortsättningsvis diskuteras appliceringsmetoder, olika underlag samt reklamationshantering. Kursen avslutas sedan med en heldag om regulatoriska nödvändigheter såsom CLP:s uppbyggnad och innehåll, kemikalielagstiftningar om avfallshantering och transport samt en problematisering om tredjepartscertifiering. Utbildningen innefattar grupparbeten såväl som tre stycken olika tentamens.

Kursen hålls i Stockholm och är fördelad på 6 heldagar:

o   17-18 september, 1-2 oktober och 22-23 oktober

Mer information och anmälan på KTF Utbildnings hemsida