Nu heter vi Sveriges Färg och Lim Företagare

Branschföreningarna Sveff – Sveriges färgfabrikanters förening och Lim.se – Sveriges Fog och Limleverantörers förening blir nu SVEFF – Sveriges Färg och Lim Företagare. Dessa föreningar har länge haft ett nära samarbete och delat kansli men nu blir två ett. SVEFF är en av flera branschföreningar under paraplyorganet Kemisk Tekniska Företagen, KTF.

Tillverkare av färg, spackel, lim och fog-produkter har många gemensamma frågor och medlemmarna kommer genom samgåendet att kunna utbyta erfarenheter med flera aktörer.

Vi lanserar även en ny logga och en ny, gemensam hemsida på www.sveff.se

Välkomna önskar Olof, Lorena, Anna, Henrik och Emma på SVEFFs kansli!