Konserveringsmedel behövs i färg och lim

Kemikalieinspektionen har idag (170313) publicerat en tillsynsrapport gällande konserveringsmedel i färg och lim på den svenska marknaden. Glädjande konstateras att de flesta produkterna är rätt klassificerade och korrekt märkta. I tillsynsprojektet ingick 41 produkter från 16 företag. De ärenden där analysresultat inte stämt överens med märkning och uppgifter i SDS följs upp och åtgärdas från leverantörerna.

Sveff menar att det är mycket viktigt att produkter är korrekt klassificerade och märkta, därför är det positivt men denna typ av tillsyn. Det är även positivt att reglerna för märkning avseende allergirisk beslutas på EU-nivå, vilket gör att alla målare och konsumenter får tillgång till samma information. Rapporten säger att man snart kommer att få se ytterligare märkning om allergiframkallande konserveringsmedel på kemiska produkter, vilket Sveff stödjer till fullo. Det är något som är på väg att implementeras hos tillverkarna av kemiska produkter redan nu.

Kemikalieinspektionens rapport har genererat flera artiklar om konserveringsmedel och allergirisk. Därför vill Sveff förtydliga att:

  • Konserveringsmedel tillsätts för att bibehålla funktion och positiva egenskaper hos produkterna under hela deras livstid. Alla vattenburna produkter måste innehålla ett konserveringsmedel för att inte brytas ner i förpackningen.
  • Färgbranschen kommer att fortsätta dialogen med målarfack och måleriföretag för att öka kunskapen om hur vattenburna färger ska hanteras. Bland annat har en kampanj diskuterats med Arbetsmiljöverket om att nå ut till målare med budskapet att undvika hudkontakt med färg och lim genom att använda handskar, långärmad tröja och långbyxor.
  • Svenska färgtillverkare arbetar hårt med att produkterna ska vara säkra för både hälsa och miljö. Försök och forskning med alternativa metoder pågår men ännu har inget fullgott alternativ fått genomslag för våra vanliga vattenbaserade produkter.

Läs mer i KemIs pressmeddelande här:

http://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2017/farg-och-lim-innehaller-ofta-allergiframkallande-amnen/

 

Sveff tipsar även om frukostseminarium om konserveringsmedel och allergirisker den 31 mars kl. 8.00-9.30.