SVEFFs Leveransbestämmelser

Leveransbestämmelserna är framtagna av Sveriges Färg och Lim Företagare. Dessa finns att hämta på den publika sidan, till vilken ni kommer genom att trycka på knappen nedan. 

Extra information för medlemmar: Tillägg ABM 07

SVEFFs Leveransbestämmelser - Branschspecifika tillägg till ABM 07

I de fall en kund vill genomföra en affär med ABM 07 som leveransbestämmelse har SVEFF tagit fram ett dokument som fungerar som ett komplement till ABM 07. De tillägg/justeringar som står beskrivna i detta dokument, tar bort och förändrar vissa av punkterna i ABM 07. Vårt dokument ska därför alltid användas tillsammans med ABM 07 vid försäljning. Observera att detta dokument är ämnat att man ska ha "i byrålådan", och ta fram vid behov.

SVEFFs ordinarie leveransbestämmelser gäller fortfarande och skall givetvis användas i första hand. 

Dokumentet är justerat och granskat av vår jurist Stefan Brandt, Om ni har några frågor eller synpunkter på detta dokument, så är ni välkomna att kontakta Henrik Jansson på kansliet.