SVEFFs Leveransbestämmelser

Leveransbestämmelserna är framtagna av Sveriges Färg och Lim Företagare. 

Extra information för medlemmar: Tillägg ABM 07

SVEFFs Leveransbestämmelser - Branschspecifika tillägg till ABM 07

Detta tillägg kan användas av er i de fall som en kund vill genomföra en affär med ABM 07 som leveransbestämmelse istället för SVEFFs egna. Ni kan använda er av dessa, men våra egna leveransbestämmelser är fortfarande gällande och skall användas i första hand. Dessa är mer att ha "i byrålådan", att tas fram vid behov.

När ni använder dessa så skall de fungera som ett komplement till ABM 07, och de tillägg/justeringar som står beskrivna i detta dokument, tar bort och förändrar vissa av punkterna i ABM 07. Vårt dokument skall därför alltid användas tillsammans med ABM 07 vid försäljning.

Dokumentet är justerat och granskat av vår jurist Stefan Brandt, och tanken är att effekten av det är att det skall bli som att använda oss av våra egna leveransbestämmelser. Dvs alla de punkter i ABM 07 som vi inte kan acceptera är borttagna. Om ni har några frågor eller synpunkter på detta dokument, så är ni välkomna att kontakta Henrik Jansson på kansliet.