maple-2135514_960_720.jpg

SVEFF Höstmöte 12 november

på Scandic Opalen i Göteborg

Varmt välkomna till föreningens Höstmöte som i år hålls i Göteborg på Scandic Opalen. Vi ser fram emot att träffa branschens respektive sektioner och styrelsen. Alla medlemmar är välkomna på årsmötet! Efter våra möten kommer vi att ha föredrag med temat Hållbarhet och Cirkulär ekonomi. Kvällen avslutas med en gemensam trerätters middag på en restaurang i närheten.

Hur utvecklas kraven på hållbarhet och cirkulär ekonomi?

Hållbarhet och cirkulär ekonomi är i ropet och så har det varit länge. Ibland kan det kännas som väldigt mycket ord och lite arbete, men faktum är att vi som bransch utvecklats väldigt positivt i denna riktning. Det vet vi eftersom vi följer flera av våra branschnyckeltal på området. Alla pekar i rätt riktning. Det illustreras av utvecklingen av lösningsmedelsutsläpp från vår bransch de senaste 20 åren.

Vi har således en god historia att berätta, men hur ser framtiden ut? Vad är fokuset rörande hållbarhet framöver?

Vi har bjudit in två representanter för viktiga kundkategorier för att de ska kunna presentera sina visioner och målsättningar rörande hållbarhet och cirkulär ekonomi. Lotta Zachrisson arbetar som verksamhetsutvecklare Miljö på PEAB Affärsområde Bygg och kommer att prata om hur PEAB arbetar med cirkulära frågor. Hennes föredrag har titeln ”Vägen mot ett resurseffektivt byggande”

Robin Ljungar arbetar som hållbarhetschef på TMF - Trä- och Möbelföretagen och har även en bakgrund inom limbranschen. TMF har tagit fram en hållbarhetsstrategi med bas i den 17 globala målen för en hållbar utveckling i Agenda 2030. Robin kommer att beskriva hur arbetet gått till, hur de ser på framtiden för sin bransch ur ett hållbarhetsperspektiv och vilken bäring det har på färg- och limbranschen.

Avslutningsvis kommer vi att diskutera med alla närvarande hur vår bransch kan arbeta med cirkularitet och framhålla de fördelar som våra produkter ger. Hur och vad skall vi mäta och kan vi komma fram till gemensamma ståndpunkter eller är detta upp till enskilda företag?


Hämta programmet för dagen

Kostnad för höstmötet:

Deltagande på höstmötet + middag 2.500 kr.
Deltagande på höstmötet utan middag: 1.100 kr.
Hotellrum natten mellan 11-12 nov:  1.009 kr inkl frukost.
Hotellrum natten mellan 12-13 nov:  2.384 kr inkl frukost. Alla priser exkl. moms.

Anmäl dig helst innan den 28 oktober eftersom vi inte kan garantera hotellrum efter det datumet.

Välkommen med din anmälan!
Namn *
Namn
Behövs för fakturering
Jag lämnar mitt samtycke till behandlingen av känsliga personuppgifter i form av specialkost. Dessa uppgifter kommer att raderas 7 dagar efter att mötet är avslutad.
GDPR *
Vänligen ange vilka delar av mötet du kommer att delta på
Industrisektionen 9:00-11:30
Sektionen för fogfritt golv 9:00-11:30
Lunch
Målerisektionen 12:15-14:15
Lim- och fogsektionen 12:15-14:15
Styrelsen 14:20-15:20
Fika - alla är välkomna 15:20-15:35
Årsmötet - alla är välkomna 15:35-15:45
Föredragen: Hur arbetar våra kunder med cirkulär ekonomi?
15:45-17:30
Trerätters middag på Dinner 22
Stiftelserna SFL/ALF styrelser
den 13 november kl 10:00-12:00
Bokning av hotellrum på Scandic Opalen
Scandic_Opalen_Foaje_nere_1.jpg
Lotta Zachrisson, Verksamhetsutvecklare Miljö, Peab Affärsområde Bygg

Lotta Zachrisson, Verksamhetsutvecklare Miljö, Peab Affärsområde Bygg

Robin Ljungar - Hållbarhetschef  TMF, Trä och Möbelföretagen

Robin Ljungar - Hållbarhetschef
TMF, Trä och Möbelföretagen

Utsläpp av VOC kg/producerat ton för tillverkning av färg och lim i Sverige

Utsläpp av VOC kg/producerat ton för tillverkning av färg och lim i Sverige