SVEFF sektion för fogfritt golv

Här finns dokument som SVEFF medlemmar behöver som deltar i auktorisationsprojektet för fogfritt golv, AFG.

Branschrekommendationen och kvalitetsdokumentation finns på https://www.fogfrittgolv.se/dokument/

Rutin för företag som ska hålla kurser

Mall för deltagareförteckning (en per kurs)

Mall för samtyckesavtal (en per kursdeltagare)

Inrapportering av deltagareförteckning och samtyckesavtal skickas till sveff.id06@ktf.se

När nya personer ska hålla utbildningar, fyll i följande: Kompetensintyg för utbildare

och skicka till sveff.id06@ktf.se

Presentation på svenska

Presentation på engelska

Frågebanken (excel)