SVEFF sektion för fogfritt golv

Här finns dokument som SVEFF medlemmar behöver som deltar i auktorisationsprojektet för fogfritt golv, AFG.

Branschrekommendationen och kvalitetsdokumentation finns på fogfrittgolv.se

Rutin och handledning för företag som ska hålla kurser

Inrapportering av deltagareförteckning (i excelformat) och samtyckesavtal (inscannade) skickas till sveff.id06@ktf.se

Mall för deltagareförteckning (en per kurs)

Mall för samtyckesavtal (en per kursdeltagare)

Personer som håller utbildning ska fylla i Kompetensintyg för utbildare

och skicka till sveff.id06@ktf.se

Utbildningsmaterial:

Powerpoint-presentation på svenska

Powerpoint-presentation på engelska

Frågebanken (excel)