Sveriges Färg och Lim Företagare

Vi har runt 60 medlemsföretag som tillverkar och marknadsför färg, lack, tryckfärg, lim, fogmassor och spackel på den svenska marknaden. SVEFFs medlemmar står för en omsättning i tillverkningsledet på över 5 miljarder per år.

SVEFFs målsättning

  • att främja våra medlemmars intressen genom att vara branschens samlade röst i kontakt med lagstiftare och andra aktörer på den svenska marknaden.
  • att våra medlemmar ska kunna allt de behöver veta om gällande och kommande regler som berör deras produkter.
  • att våra medlemsföretag ska utbyta goda erfarenheter och agera tillsammans för att ansvarsfullt främja branschen.

 

 

Läs vår policy för hantering av personuppgifter enligt GDPR här