Okategoriserade

Undersökning visar att målning är den enklaste renoveringen att göra själv hemma

Färgbranschen har inom ramen för samarbetet "Allt om målning" gjort en undersökning om svenskarnas vanor kring renovering. Vid en kommande renovering hemma är det mest sannolikt att svenskarna själva skulle måla framför att tapetsera. Anledningen - det är mer enkelt, praktiskt och går snabbare att måla än att tapetsera.

Sveff kommenterar debatt om konserveringsmedel i färg

Med anledning av den debatt som förts gällande Institutet för Miljömedicins studie om konserveringsmedel i färg vill Sveff gärna kommentera följande:Färgbranschen är mycket noga med att följa lagstiftningen för både säkerhetsdatablad och märkning på produkterna. I detta fall har den svenska branschen även gått längre med en branschöverenskommelse om att frivilligt informera om förekomst av vissa konserveringsmedel. Lagstiftningen kommer att skärpas ytterligare från den 1 juni 2015 när CLP träder ikraft, dessutom har nyligen en europeisk branschöverenskommelse gjorts om att informera om MIT på burken redan från 15 ppm, avsevärt lägre än vad lagstiftningen säger.