Allmän färgutbildning ALFU i Göteborg, 21-22 maj

Hur känns dina färgkunskaper? Kom på SVEFF:s allmänna färgutbildning i Göteborg den 21-22 maj för att vässa dina kunskaper inom färg! Denna kurs ger en grundlig insikt i vad som är betydelsefullt för att uppnå önskade ytbeläggningsegenskaper. Dessutom ges information om hur onödiga reklamationer kan undvikas genom att förstå olika färgtypers uppbyggnad. Utbildningen belyser även hur olika underlag påverkar förbehandlingen, appliceringen och torkningen av färg. SVEFF via KTF Utbildning, hälsar alla intressenter i färgbranschen välkomna till denna högintressanta tvådagarsutbildning! Välkomna att anmäla er nu genom att klicka på länken här >>