Allmän färgutbildning, ALFU, 21-22 maj i Göteborg

Utbildningen ALFU, Allmän färgutbildning, hålls den 21-22 maj i Göteborg

Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF) har tagit över den allmänna färgutbildningen från STF Ingenjörsutbildning. Denna innehållsrika introduktionsutbildning har genomgått en total uppdatering under 2018 och ges nu för andra gången i ny tappning.  KTF Utbildning hälsar alla intressenter i färgbranschen välkomna till denna högintressanta tvådagarsutbildning i Göteborg.

Vi omges av målade och lackerade föremål och ställer olika krav på hur ytorna på husväggar, möbler, bilar, kylskåp, stålbroar, hålslag osv ska se ut och vad de ska tåla. Denna kurs ger en grundlig insikt i vad som är betydelsefullt för att uppnå önskade ytbeläggningsegenskaper. Dessutom ges information om hur onödiga reklamationer kan undvikas genom att förstå olika färgtypers uppbyggnad. Utbildningen belyser även hur olika underlag påverkar förbehandlingen, appliceringen och torkningen av färg.

Kursen inkluderar följande moment:

 • Populärvetenskaplig introduktion till kemins, toxikologins och färgens värld

 • Färgens beståndsdelar – bindemedel, pigment, tillsatsmedel och lösningsmedel

 • Färgformulering – PVK, grundfärg, täckfärg, reologi, kompatibilitet

 • Färgutveckling – provningsmetoder, accelererad åldring, färganalys

 • Färgproduktion – dispergering, färdigställning, fyllning och kvalitetskontroll

 • Underlag – trä, metall och plast, rengöring och förbehandling

 • Applikationsmetoder - från penselmålning till sprutning

 • Torkningsmetoder – från lufttorkning till forcerad torkning, filmbildning

 • Färgfel, defekter och reklamationshantering

 • Kulörmätning och kulörbeteckning – öga, spektrofotometer, metameri, NCS

 • Hälsa, miljö och säkerhet – Farokommunikation, säkerhetsdatablad och arbetsmiljö

Läs mer och anmäl dig på KTF Utbildning.