Exponeringsscenarier - introduktion via webinar

Behöver du veta vad exponeringsscenarier (ES) är för något eller behöver du en uppfräschning om vad som gäller? KTF Utbildning håller en timmes webinar med utgångspunkt från praktiska exempel och tips på hur ni kan arbeta. Exponeringsscenarier är en bilaga till säkerhetsdatablad för farliga ämnen och beskriver hur de kan användas säkert. Informationen om säker användning ska följa med i säkerhetsdatabladet för blandningar där ämnet ingår.

Ur programmet:

  • Vad är ett exponeringsscenario?
  • Hur kontrollerar och dokumenterar man efterlevnad av ett ES?
  • Vad gör jag om min eller mina kunders användning inte bedöms som säker enligt ES?
  • Vilken information från ES ska man vidarebefordra till sina kunder?

Avgift är 995 SEK för medlemsföretag.

Läs mer och anmäl dig på KTF Utbildning