Kurs om CLP i praktiken – Torsdagen den 5 oktober

Företag fällt för felaktig CLP-märkning: Vässa era kunskaper med KTF Utbildning.

KTF Utbildning välkomnar alla som praktiskt och detaljerat vill skaffa sig djupare kunskap om klassificering och utformning av korrekta märkningsanvisningar för kemiska produkter. Det kommer att vara en heldagskurs den 5 oktober på Näringslivets Hus i Stockholm. På eftermiddagen får kursdeltagarna praktiskt öva sig på att klassificera och utforma märkningsanvisningar till kemiska produkter.

Det är av flera skäl viktigt att ha goda kunskaper om regelverket om klassificering och märkning av kemiska produkter. Ett företag som tillverkar rengöringsprodukter fälldes nyligen av Patent- och Marknadsdomstolen för felaktig produktmärkning och bristfälliga säkerhetsdatablad och riskerar därför vite på en miljon kronor om felaktigheterna inte upphör i framtiden.

Anmälningsformulär och ytterligare information