Sista chansen! KTF utbildar om marknadsföringspåståenden 21 november

Marknadsföring enligt marknadsföringslagen - tisdag 21 november

  • Vitare tänder med tandkräm? Ser konsumentverket några problem på dagens marknad?
  • Varför fälldes COOPs kampanj om den så kallade ”Ekoeffekten”?
  • Vad har bristfälliga säkerhetsdatablad med marknadsföring att göra?
  • Hur arbetar The Body Shop med sin marknadskommunikation?

Detta och mycket mer kommer att behandlas under denna innehållsrika heldagsutbildning. Ytterligare information samt anmälan till utbildningen finns under länken nedan.

- Om alla som agerar på marknadsplatsen kan regelverken, och agerar därefter, gynnas konsumenten genom möjligheten att göra välgrundade val.

Läs mer, och anmäl dig via KTF Utbildning