Sveff kommenterar debatt om allergiframkallande ämnen i färg

Kemikalieinspektionen har nyligen publicerat sin tillsynsrapport gällande allergiframkallande konserveringsmedel i färg.

Med anledning av rapporten vill Sveff gärna kommentera följande:

  • Det är glädjande att Kemikalieinspektionen konstaterar att färgbranschen följer lagstiftningen gällande kraven på information om allergiframkallande ämnen i märkning och säkerhetsdatablad. Färgbranschen är mycket noga med att tillse att alla gällande regler efterföljs.
  • Färgbranschen kommer att fortsätta dialogen med målarfack och måleriföretag för att öka kunskapen om hur vattenburna färger ska hanteras.
  • Svenska färgtillverkare arbetar hårt med att produkterna ska vara säkra för både hälsa och miljö. Vi uppmanar alltid användare att så långt möjligt undvika hudkontakt med produkterna innan de torkat.
  • Konserveringsmedel tillsätts aldrig i högre koncentration än vad som är nödvändigt för att skydda produkten i förpackningen.