Organiska lösningsmedel i vattenburen färg

Testfakta har gjort emissionstester på vägg- och takfärger som finns på den svenska marknaden. DN skriver om det här >> Med anledning av detta vill färgbranschen kommentera följande:

  • Det sker en kontinuerlig utveckling av dessa produkter: Att färgerna ska vara säkra för de som använder dem är en absolut prioritet och ny kunskap leder hela tiden till produktutveckling.
  • Vattenburna färger har idag ersatt lösningsmedelsburna färger men små mängder organiska lösningsmedel tillsätts i vattenburen färg för att förbättra de tekniska egenskaperna.
  • I flera av färgerna har man uppmätt halter av ämnet texanol. Detta är ett lågflyktigt ämne som tillsätts i färgen och det är inte klassificerat som farligt. Inte heller propylenglykol, som uppmätts i flera produkter, är klassificerat som farligt.
  • Premiumfärgerna har ofta lägre emissioner vilket beror på en större satsning på produktutveckling.
  • Eftersom det sker få kemiska reaktioner i en färg, kan de inneboende hälso- och miljöriskerna hos en färg bedömas utifrån ingående komponenter. Emissionstester ger sällan någon ytterligare information.