Sveff kommenterar debatt om allergiframkallande ämnen i färg

Sveriges radio Ekot rapporterar om en dramatisk ökning av antal fall av allergi hos målare. Länk till artikel och radioinslag

Med anledning av den debatt som förs gällande allergiframkallande ämnen i färg vill Sveff gärna informera om följande:

· Svenska färgtillverkare arbetar hårt med att produkterna ska vara säkra för både hälsa och miljö. Vi kan dock inte garantera till 100% att överkänslighetsreaktioner inte kan ske. Vi uppmanar därför alltid användare att så långt möjligt undvika hudkontakt med produkterna innan de torkat.

· MIT (metylisotiazolinon) är ett vanligt förekommande konserveringsmedel och har använts under mycket lång tid i vattenbaserad färg och tryckfärg, liksom i andra kemiska produkter. Konserveringsmedel tillsätts aldrig i högre koncentration än vad som är nödvändigt för att skydda produkten i förpackningen. Andra alternativa konserveringsmedel som finns tillgängliga är inte uppenbart bättre ur säkerhetssynpunkt.

· Vattenburna färger togs fram för många år sedan för att komma ifrån problemen som lösningsmedelsburna färger kunde orsaka. Alla vattenburna färger måste innehålla något konserveringsmedel för att inte färgen ska brytas ner i burken. I färg ligger halten MIT normalt på ca 10-250 ppm. MIT ger ett bra skydd mot tillväxt av mikroorganismer i färg och används även som konservering i många av de råvaror som ingår i färgen.

· Färgbranschen är mycket noga med att följa lagstiftningen för tillåtna halter, säkerhetsdatablad och märkning på produkterna. Den svenska färgbranschen har sedan tidigare en branschöverenskommelse om att frivilligt informera om förekomst av vissa konserveringsmedel från lägre halter än lagstiftningen kräver.

· Det pågår ständigt forskning för att förbättra färgprodukternas miljö- och hälsoegenskaper, men det tar lång tid att byta ut ett konserveringsmedel eftersom det krävs långtidsstudier för att se att konserveringsmedlet uppfyller alla krav.