En dag om exponeringsscenarier – i Malmö 10 november och Stockholm 24 november

Kansliet deltar i ett seminarium om exponeringsscenarier tillsammans med ansvariga myndigheter – Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket. Per Johansson från Sherwin-Williams kommer att prata om hur de jobbar med dessa frågor.

Syftet med dagen är att ge information till företag om vad man ska göra när man fått ett exponeringsscenario, hur de är sammanställda och vilken information som ska vidarebefordras.

Målgruppen är formulerare, det vill säga företag som tillverkar kemiska produkter.

Dagen kommer att innehålla både presentationer och diskussioner om exponeringsscenarier. Exponeringsscenarier är ett utvecklingsområde (diskussioner om format och innehåll pågår på EU nivå) vilket betyder att det inte finns svar på alla frågor.

Seminariet är kostnadsfritt och arrangeras i Malmö den 10 november 2015 och i Stockholm den 24 november 2015.

Först till kvarn gäller då deltagarantalet är begränsat till 50 personer.

Mer information och anmälan på Kemikalieinspektionens hemsida:

Malmö 10 november

Stockholm 24 november