Nordisk REACH Konferens – 23 och 24 september i Köpenhamn

Danmarks Kemikaliemyndighet Miljöstyrelsen, branschorganisationen Dansk Industri samt konsultföretaget DHI anordnar tillsammans i september en nordisk REACH konferens.

Konferensen tar upp följande ämnen:

REACH Registrering 2018

REACH Tillstånd

Användning av non-test metoder under REACH

Konferensen fokuserar också på speciella nordiska frågor i relation till REACH som tex hormonstörande ämnen. Därutöver kommer olika listor med kemikalier som ifrågasätts diskuteras, tex den svenska miljöorganisationen Chemsec’s SIN-lista och den danska LOUS-listan.

Konferensen vänder sig till ansvariga på företag som importerar eller producerar kemikalier, och till myndighetspersoner inom kemikalietillsyn.

Två av de inbjudna talarna på konferensen är Emma Jansson från kansliet samt Jerker Ligthart från ChemSec. Läs mera om innehåll och hur du anmäler dig på konferensens hemsida (klicka på bilden nedan)