Sveff kommenterar debatt om allergiframkallande ämnen i färg

Med anledning av den debatt som förs gällande allergiframkallande ämnen i färg vill Sveff gärna informera om följande:

  • Vi anser att det är positivt att man studerar konserveringsmedel och allergirisker, eftersom det ger stöd till förbättringar inom hela kemtek-branschen, men däremot anser vi det felaktigt att säga att färger ofta har fel och brister i märkning och säkerhetsdatablad.
  • Vattenburna färger togs fram för många år sedan för att komma ifrån problemen som lösningsmedelsburna färger kunde orsaka. Alla vattenburna färger måste innehålla något konserveringsmedel för att inte färgen ska brytas ner i burken. Det är dessa konserveringsmedel som Institutet för Miljömedicin pekar ut som allergiframkallande i sin studie.
  • MIT (metylisotiazolinon) är ett vanligt förekommande konserveringsmedel och har använts under mycket lång tid i vattenbaserad färg och tryckfärg, liksom i andra kemiska produkter. Konserveringsmedel tillsätts aldrig i högre koncentration än vad som är nödvändigt för att skydda produkten i förpackningen. Andra alternativa konserveringsmedel som finns tillgängliga är inte uppenbart bättre ur säkerhetssynpunkt.
  • Färgbranschen är mycket noga med att följa lagstiftningen för både säkerhetsdatablad och märkning på produkterna. Lagstiftningen kommer att skärpas så att det krävs märkning från ännu lägre halter från sommaren 2015. Den svenska färgbranschen har sedan tidigare en branschöverenskommelse om att frivilligt informera om förekomst av vissa konserveringsmedel från lägre halter än lagstiftningen kräver.
  • Det pågår ständigt forskning för att förbättra färgprodukternas miljö- och hälsoegenskaper, men det tar lång tid att byta ut ett konserveringsmedel eftersom det krävs långtidsstudier för att se att konserveringsmedlet uppfyller alla krav.