Sveff kommenterar debatt om konserveringsmedel i färg

Med anledning av den debatt som förts gällande Institutet för Miljömedicins studie om konserveringsmedel i färg vill Sveff gärna kommentera följande:

  • Färgbranschen är mycket noga med att följa lagstiftningen för både säkerhetsdatablad och märkning på produkterna. I detta fall har den svenska branschen även gått längre med en branschöverenskommelse om att frivilligt informera om förekomst av vissa konserveringsmedel.
  • Lagstiftningen kommer att skärpas ytterligare från den 1 juni 2015 när CLP träder ikraft, dessutom har nyligen en europeisk branschöverenskommelse gjorts om att informera om MIT på burken redan från 15 ppm, avsevärt lägre än vad lagstiftningen säger.
  • Vi anser att det är positivt att man studerar konserveringsmedel och allergirisker, eftersom det ger stöd till förbättringar inom hela kemtek-branschen, men däremot anser vi det felaktigt att säga att alla färger har fel och brister i märkning och säkerhetsdatablad.
  • Vattenburna färger togs fram för att komma ifrån problemen som lösningsmedelsburna färger kunde orsaka för yrkesmålare. Alla vattenburna färger måste innehålla något konserveringsmedel för att inte färgen ska brytas ner i burken. MIT är ett sådant konserveringsmedel och har använts under mycket lång tid. Det pågår ständigt forskning för att förbättra färgprodukternas miljö- och hälsoegenskaper, men det tar lång tid att byta ut ett konserveringsmedel eftersom det krävs långtidsstudier för att se att konserveringsmedlet uppfyller alla krav.

Som medlem i Sveff kan du läsa mer under inloggningssidorna.