"Oroande att bly i färg kan bli tillåtet igen": Sveff i media

I Svensk Dagbladet Opinion kan vi idag läsa ett gemensamt inlägg från Sveffs VD Olof Holmer och Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl. Ämnet är den möjlighet att ett företag får tillstånd enligt Reach att sätta på marknaden vissa färger innehållade blykromat.

Länk till inlägget i SvD

Läs Åsa Romsons svar i SvD den 13 april

Läs också: Pigment med blykromat bör inte godkännas!