Skärpta krav för arbete med målarfärger

Arbetsmiljöverkets uppdaterade föreskrift om kemiska arbetsmiljörisker har tillsammans med några artiklar i Målarnas tidning gett upphov till förvirring och man kunnat förledas att tro att det krävs särskild utbildning med intyg och läkarundersökning vid användning av vanliga målarfärger. Det stämmer inte. Däremot behövs bättre och dokumenterade riskbedömningar och arbetsgivaren måste se till att målarna är informerade om risker och att den skyddsutrustning som anvisas i säkerhetsdatabladen också används.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43 37§ träder i kraft 1 juni 2015. Syftet är att minska risken att personer utvecklar allergi. Härdplaster är mycket reaktiva och det har sedan länge funnits krav på särskild utbildning och läkarundersökning vid arbete med dessa. Bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets föreskrift om härdplaster har flyttats över till föreskriften om kemiska arbetsmiljörisker. Detta för att förtydliga vad som menas med härdplaster och samtidigt har man skärpt kraven för arbete med allergiframkallande produkter generellt.

Sveff arbetar med Måleriföretagarna för att ta fram vägledning för dokumentation av målarnas riskbedömning. Sveff Industrigolvsektion arbetar också vidare med mer detaljerad information till de företag som arbetar med härdplaster.

Läs Sveffs informationsblad om skärpta krav för arbete med målarfärger

Läs artiklarna i Målarnas tidning: Tydliga krav på utbildning om kemikalier (februari 2015) och Härdplaster kräver utbildning (mars 2015)

Sveffs brev till tidningen om innehållet i artiklarna (19 mars 2015)