Pigment med blykromat bör inte godkännas!

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA rekommenderar auktorisation för två blykromater: CAS: 12656-85-8 (röd) och CAS: 1344-37-2(gul) 12 år för industriellt bruk och 7 år för vägmarkeringar. Det ansökande kanadensiska företaget Dominion Colour Corporation har övertygat ECHA om att företaget inte kan byta ut pigmenten till en rimlig kostnad.

Sveffs VD Olof Holmer har kontaktat media och myndigheter för att informera att svenska färgbranschen har försökt bli av med dessa pigment i snart 30 år och att fullgoda alternativ har funnits länge. Pigmenten är cancerframkallande och orsakar problem i avfallshanteringen.

Ministerrådet kommer att ta ställning till frågan i vår. Sveff har skickat ett formellt brev till Miljödepartementet där vi kommer att uppmana Sverige att rösta mot godkännandet.

Hämta Sveffs brev till Miljödepartementet

Som ett resultat av detta har Centerpartiets Lena Ek ställt en formell fråga till miljöminister Åsa Romson om vad regeringen gör för att pigmenten inte ska tillåtas. Länk till interpellationen