Vårens utbildningsprogram färdigt

I vår anordnar kansliet fem intressanta utbildningar. Den som vill ta del av nyheterna i ADR-S 2015, få en orientering om CLP, gå en snabb intensivkurs i praktisk toxikologi, fördjupa sig i transportregelverken för väg och/eller sjö eller vill veta mer om vad som gäller för säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier är varmt välkommen till våra utbildningar.

Läs mer här