Folksams färgtest 2014 - kommentarer från Sveff

Den 9 maj gjorde Folksam en pressrelease om att de låtit utföra ett färgtest. Det är samma typ av färgtest som de gjort de senaste 15 åren och det finns ett antal saker som Sveff vill påpeka om dessa tester.

 

1. Färg är inget ytmögelskydd

Ingen färg marknadsförs som ett ytmögelskydd. Detta då alla ytor utomhus såsom utomhusmöbler, husvagnar, stensättningar etc. kan drabbas av mögel och annan påväxt. Alla målade ytor kan också drabbas om förhållandena är de rätta. Detta innebär sålunda inte att det är något fel på färgen utan bara att en helt naturlig process ägt rum.

 

2. Ytpåväxt är ingen skada

Ytpåväxt skadar inte fasaden utan är ett estetiskt problem. Det ska således inte förväxlas med röta som förstör träet och som färg utgör ett bra skydd mot. Ytpåväxt hanteras genom att man tvättar bort det.

 

3. Testet har tveksam relevans

I samtliga tidigare färgtester från Folksam har någon enstaka färg fallerat efter 1 år. Efter två år brukar det röra sig om ca 70 % av produkterna som fallerar, enligt Folksam. Vi uppmanar Folksam att låta testet fortsätta även ett tredje år då de med största sannolikhet kommer se att alla färger fallerar enligt deras metod. Vi ifrågasätter relevansen av detta då de flesta fasader i verkligheten inte får märkbar påväxt ens efter 15 år, medan andra efter mycket kortare tid kan få problem oavsett färgtyp.

 

4. Borde det inte vara kvalitetsskillnader på färger?

 

Jo, och det är många saker som avgör vad en bra färg är för något, utöver risk för påväxt, t.ex. vidhäftning, motstånd mot UV-ljus, böjflexibilitet, målningsbarhet, penetrationsförmåga med mera. Vi ifrågasätter därför Folksams metod. Att en produkt faller bra ut i deras test är tyvärr ingen garanti för någonting.

 

5. Färgval är inte den avgörande faktorn avseende påväxt

Faktorer som avgör om det blir påväxt eller ej är betydligt mer än bara färgens kvalitet. Väder, mikroklimat, väderstreck, närhet till beväxning, kvalitet på underarbete, träets kvalitet är exempel på andra faktorer som påverkar. Vill man gå på djupet angående detta rekommenderar vi läsning av rapporten ”Beväxning av målade träfasader utomhus” som tagits fram av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).

 

6. Avslutningsvis

Vi önskar också att vi kunde ta fram en färg som kan hindra påväxt i alla lägen. Det går dock inte i dagsläget och ingen har heller påstått något annat.

Varken ÖoB eller Jula, vars produkter Folksam menar är undermåliga, är medlemmar i Sveff. Vi vill ändå med denna information försöka ge en mer fullödig bild av fenomenet påväxt på målade fasader.