Är ditt företag ett SME (Small and Medium sized Enterprise)?

Inom EU definieras vissa företag, beroende på antal anställda och omsättning som SME, "Small and Medium sized Enterprise". Dessa företag är omhuldade av EU och kan t ex deltaga i speciella program för sådana företag, vilket kan vara till nytta för företaget. EUs definition av ett SME är dock lite komplicerad och förklaras på generaldirektoratet Näringslivs hemsida (DG Enterprise) >>

På den hemsidan finns en broschyr (på svenska) som beskriver ett SME-företag :

"Den nya definitionen av SMF-företag - Användarhandbok och mall för försäkran"