MVK - Måleribranschens våtrumskontroll

Här finns dokument som SVEFF medlemmar behöver som deltar i MVK-nämnden för utbildning och registrering av utbildning.

Branschrekommendationen och kvalitetsdokumentation finns på https://www.vatrumsmalning.se/dokument-och-lankar/

Rutin och handledning för företag som ska hålla kurser

Inrapportering av deltagareförteckning (i excelformat) och samtyckesavtal (inscannade) skickas till sveff.id06@ktf.se

Mall för deltagarförteckning (en per kurs)

Mall för samtyckesavtal (en per kursdeltagare)

När nya personer ska hålla utbildningar, fyll i följande: Kompetensintyg för utbildare

och skicka till sveff.id06@ktf.se

Presentation på svenska

Grupparbetesövning

Kunskapsprov

Facit till kunskapsprov