MVK - Måleribranschens våtrumskontroll

Här finns dokument som SVEFF medlemmar behöver som deltar i MVK-nämnden för utbildning och registrering av utbildning.

Branschrekommendationen och kvalitetsdokumentation finns på https://www.vatrumsmalning.se/dokument-och-lankar/

Rutin för företag som ska hålla kurser

Mall för deltagarförteckning (en per kurs)

Mall för samtyckesavtal (en per kursdeltagare)

Inrapportering av deltagarförteckning och samtyckesavtal skickas till sveff.id06@ktf.se

Kompetensintyg för utbildare är under arbete. Har du inte hållt utbildning förut kontakta  sveff.id06@ktf.se

Presentation på svenska

Grupparbetesövning