Samköpsavtal

SVEFF har ett gemensamt samköpsavtal tillsammans med övriga branschföreningar på kansliet och DLF, Dagligvaruleverantörernas förbund.

SVEFFs Samköpsavtal >>