Henrik Jansson

Henrik Jansson är Limföreningens permanenta sekreterare och ansvarig för den löpande verksamheten inom arbetsgrupperna.

Tel: 08-783 82 44

E-post: henrik.jansson@ktf.se