Anna Melvås

Ansvarig för lagstiftningsfrågor kring kemikalielagstiftning, REACH, CLP och biocider.

Tel: 070-894 29 46

E-post: anna.melvas@ktf.se