Anna Melvås

Ansvarig för lagstiftningsfrågor kring kemikalielagstiftning, REACH, CLP och biocider.

Tel: 08-783 82 49

E-post: anna.melvas@ktf.se